Ceník služeb

Ceník služeb je jen orientační. Každá firma je individuální, má své požadavky, potřeby a nároky. Ceník bude přesně stanoven dohodou při osobním jednání a potvrzen smlouvou.
 

Ceník vybraných služeb

Vedení daňové evidence

     - položka pro plátce DPH

25,- Kč

     - položka pro neplátce DPH

22,- Kč

     - měsíční paušál (systém krabice - obsahuje zaúčtování 10 položek/měsíc)

500,- Kč

Lze domluvit paušál.

Vedení účetnictví:

     - řádek v účetním deníku pro plátce DPH

25,- Kč

     - řádek v účetním deníku pro neplátce DPH

22,- Kč

     - měsíční paušál za kontrolu náležitostí, rozebírání dokladů

500,- Kč

     - závěrečné operace cenou za položku

22,- Kč

Lze domluvit paušál.

Zpracování daňového přiznání:

     - k dani z přidané hodnoty (včetně všech hlášení)

900,- Kč

     - k dani z příjmů právnických osob (včetně přílohy k účetní závěrce a zveřejnění na soudu)

6 000,- Kč

     - k dani z příjmů fyzických osob (včetně tisku všech povinných knih a závěrečných operací)

3 500,- Kč

     - k dani z příjmů pro zaměstnance

1 000,- Kč

     - Vyúčtování pro sociální pojištění

 750,- Kč

     - Vyúčtování pro zdravotní pojištění

 750,- Kč

     - k dani silniční (do 5 aut, za každé navíc +50 Kč)

500,- Kč

     - k ostatním daním 

(nabytí a nemovitost už nedělám, zatím informace ve smlouvách a KN neodpovídají požadavkům FÚ, je lepší si dojít se smlouvou a formulářem přímo na příslušný FÚ, oni Vám pomohou)

1 000,- Kč

 

Zpracování mezd, vedení personalistiky:

     - výpočet mezd, personalistika (do)

220,- Kč

 

Poradenství:

     - ekonomické a účetní poradenství (hod.)

450,- Kč

     - účetní školení (hod./osoba)

390,- Kč

     - zpracování směrnice (ks)

2 250,- Kč