Účetnictví

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, jehož obrat za předchozí kalendářní rok přesáhne 25 milionů korun nebo je zapsaný do obchodního rejstříku. Účetnictví můžete vést i na základě vlastního rozhodnutí nebo také na základě zvláštního právního předpisu ...

Daňová evidence

Každý podnikatel musí vést minimálně evidenci svých příjmů, pohledávek, závazků a majetku. Zákon podobu daňové evidence neupravuje. Říkáte si, že když to zákon neupravuje, že to zvládnete? A umíte to tak, aby to bylo daňově optimální? A máte čas sledovat všechny změny v zákonech a zapracovávat je do své evidence? A znáte všechny zákony, které daňovou evidenci upravují nepřímo? A opravdu chcete ztrácet hodiny papírováním? ...

Jednorázové zpracování přiznání

Zaměstnavatel Vám nezákoně odmítl zpracovat roční zúčtování? Dostal/a jste vysokou odměnu či odstupné a myslíte, že musíte si dělat daňové přiznání sami? Máte drobné vedlejší příjmy a nevíte jestli musíte a jak udělat daně? Máte dojem, že Vám mzdová/ý účetní udělal/a špatně roční zúčtování, ale neumíte si to zkontrolovat? Pak jste tu správně ...

Mzdy - vzhledem k šílené a stále narůstající administrativě spojené se mzdami se jim dále aktivně nevěnuji a dělám jen jednoduché pracovní poměry bez exekucí (30.6.2021)

Stačí, aby Vám příbuzný či kamarád vypomohl při Vašem podnikání a už by měl vzniknout pracovní poměr .... a znáte všechny náležitosti pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele? A víte, že jednoduché pracovní poměry Vám pomohou optimalizovat Vaší daňovou povinnost s minimálními výdeji ...

Směrnice - NOVINKA - zpracování směrnic v rámci spolupráce

V roce 2024 s účinností od roku 2025 vstoupí v platnost nový zákon o účetnictví, který má zcela změnit směr smýšlení. 

Momentálně na základě "kvalitních" prvotních dokladů tvoříme účetnictví, ze které vycházejí Výkazy.

Nově se bude účetnictví podrobovat potřebám Výkazů a doklady budou "jen" prostředkem pro předání informace.

Upřímně, kdo kdy zažil kontrolu od FÚ, je vám jasné, že tohle bude chtít z jejich strany fakt velkou míru flexibility o níž zatím tedy nejsem přesvědčená. 

Do účinnosti vstoupí změny takového charakteru, že nové nastavení a změna směrnic bude v podsatatě základem pro průkaznost účetnicví. Dle prvních nástřelů se máme přiblížit IFRS. Vykazovat se bude i co se dříve do účetnictví nedostalo a jen pečlivé účetní to měli v Příloze v závěrce. 

Akreditace MPSV - ruším, nechci s tím mít nic společnýho :-( peklo

Jen akreditované kurzy se započítávají do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Administrace podkladů a zápis do AKRIS pro získání akreditace MPSV pro Vaše semináře a kurzy ...