Účetnictví

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, jehož obrat za předchozí kalendářní rok přesáhne 25 milionů korun nebo je zapsaný do obchodního rejstříku. Účetnictví můžete vést i na základě vlastního rozhodnutí nebo také na základě zvláštního právního předpisu ...

Daňová evidence

Každý podnikatel musí vést minimálně evidenci svých příjmů, pohledávek, závazků a majetku. Zákon podobu daňové evidence neupravuje. Říkáte si, že když to zákon neupravuje, že to zvládnete? A umíte to tak, aby to bylo daňově optimální? A máte čas sledovat všechny změny v zákonech a zapracovávat je do své evidence? A znáte všechny zákony, které daňovou evidenci upravují nepřímo? A opravdu chcete ztrácet hodiny papírováním? ...

Jednorázové zpracování přiznání

Zaměstnavatel Vám nezákoně odmítl zpracovat roční zúčtování? Dostal/a jste vysokou odměnu či odstupné a myslíte, že musíte si dělat daňové přiznání sami? Máte drobné vedlejší příjmy a nevíte jestli musíte a jak udělat daně? Máte dojem, že Vám mzdová/ý účetní udělal/a špatně roční zúčtování, ale neumíte si to zkontrolovat? Pak jste tu správně ...

Mzdy - vzhledem k šílené a stále narůstající administrativě spojené se mzdami se jim dále aktivně nevěnuji a dělám jen jednoduché pracovní poměry bez exekucí (30.6.2021)

Stačí, aby Vám příbuzný či kamarád vypomohl při Vašem podnikání a už by měl vzniknout pracovní poměr .... a znáte všechny náležitosti pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele? A víte, že jednoduché pracovní poměry Vám pomohou optimalizovat Vaší daňovou povinnost s minimálními výdeji ...

Směrnice - tohle vůbec nestíhám :-( obrovské úsilí a množství času, které nikdo neocení

V letech 2003 a 2004 vstoupily v platnost České účetní standardy a byly provedeny významné změny v zákoně o účetnictví (např. i v souvislosti se vstupem do EU). Účetním jednotkám byl poskytnut větší výběr při účtování nákladů a tím vznikla nutnost upřesnit jednotlivé postupy a skutečnosti v interních směrnicích. I když zákony přímo neukládají jejich tvorbu, lze z jednotlivých ustanovení nepřímo odvodit, že se vydání postupu v dané organizaci - směrnice - předpokládá (např. § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů). Směrnice usnadňují jednání s finančními úřady např. při dokazování oprávněnosti nákladů ...

Akreditace MPSV - ruším, nechci s tím mít nic společnýho :-( peklo

Jen akreditované kurzy se započítávají do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Administrace podkladů a zápis do AKRIS pro získání akreditace MPSV pro Vaše semináře a kurzy ...