Vedení účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

 •    účtování přijatých a vydaných faktur,
 •    účtování pokladních dokladů (paragonů, výdajových nebo příjmových pokladních dokladů),
 •    účtování bankovních výpisů,
 •    účtování zápočtů, dobropisů,
 •    účtování majetku a výpočet odpisů včetně vytvoření odpisového plánu
 •    interních účetních dokladů (služebních cest, kurzových rozdílů, proúčtování mezd dle podkladů a dalších)
 •    zpracování účetnictví v členění dle středisek případně zakázek
 •    měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců), včetně DPH z EU a třetích zemí, či přenos daňové povinnosti ve stavebnictví,
 •    zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 •    roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 •    čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 •    další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace, podání přes datovou schránku a elektronická kopie pro vás, či sestavené daňového kalendáře na míru
 •    inventarizace účtů na konci období je samozřejmostí
 •    zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitímních v průběhu roku dle individuálních požadavků)
 •    zpracování finančních reportů podle přání klienta (přehledy dlužníků a věřitelů, finanční analýzy, atd.)
 •    zastupování před finančním úřadem a správou sociálního zabezpečení, spolupráce s auditory
 •    zpracování statistických výkazů včetně zjištění statistických povinností Vaší firmy
 •    další úkony dle individuální situace

Účetnictví je vedeno dle všech příslušných zákonů s odbornou péčí, aby bylo dosaženo co možná nejlepší daňové optimalizace. 

 

Zpracování probíhá v mé kanceláři, čímž ušetříte peníze za udržování pracovního místaPředávání dokladů probíhá individuálně na základě dohody, tak aby bylo možné zpracovat účetnictví včas s ohledem na různé termíny jako např. podání daňového přiznání atd. Nejčastěji jsou dokumenty předávány přímo osobně na dohodnutém místě, případně zasílány poštou nebo kurýrem. 

 

Provádím také rekonstrukce účetnictví. Rekonstrukce neboli zpětné sestavení účetnictví se dělá např. v případech, kdy stávající "účetnictví" nezobrazuje správně a věrně realitu, neodpovídá zákonům a je tedy potřeba ho doplnit a opravit tak, aby byla naplněna dikce zákona a účetnictví zobrazovalo dění ve společnosti věrně a poctivě.

                          


  

Pracuji i moderními způsoby zpracování účetnictví,

tj. zpracování účetnictví on-line přes vzdálené připojení, bez nutnosti držení pracovního místa, elektronická komunikace, předávání dokladů skenem - vhodné pro podnikatele, kteří hodně cestují nebo tráví většinu času v zahraničí, či potřebují neustálý přístup k originálním dokladům.