Díky, ale už ne ...

Tohle je největší šikana ze strany státní správy, se kterou jsem se setkala. A jako účetní mohu říct, že se státní správou jednám denně.
Tudíž děkuji, ale tohle již nedělám za žádný peníz.

AKRIS 

... akreditační "program" MPSV. V podstatě databáze, kam zapíšete, co chcete akreditovat. První postřehy? To je tedy síla. Nejdřív vůbec nešlo použít heslo, navíc se muselo opakovaně obnovovat, pak se to občas ztratilo, to, co jsme tam měli mít nahráno tam není, některé části nefungují, je to grrrrrrr!!!! (2016)

Na druhou stranu, když tu databázi dodělají (smutné je, že na tom pracují už roky), tak to bude celkem příjemné a určitě rychlejší. 

Takže teď už jen, aby hodnotitelé měli dostatečnou úroveň, což vzhledem ke komentářům, které z nich zatím padají ... Achjo.

Navíc MPSV mění stanoviska k lektorům (málo vzdělání, moc praxe - do roku 2015, nyní moc vzdělaní a s málem praxe),  i k obsahu kurzů - evidentně záleží na náladě komise, protože konkrétní stanovisko z nich nevyrazíte. Někdy nad jejich výroky zůstává rozum stát, ale hezké je, že to máme černé na bílém .... :-)

Tak po dvou letech fungování programu AKRIS - pracují na tom! A asi ještě dlouho budou, fakt síla. To, že přílohu otevřete ve svém PC neznamená, že oni jí otevří a můžou vám na tom shodit celou žádost. Stále jsou špatně termíny platností kurzů, stále tam kurzy nejsou nahrané .... (2018)

A práce hodnotící komise je stále zoufalá, stále není jasné co vám uznají či neuznají, stále záleží na náladě jednotlivého hodnotitele. Začínám být toho názoru, že jede jen ten kdo maže.


Akreditace MPSV

Zpracování žádostí o akreditaci vzdělávacího programu dle zákona č. 108/2006

 

Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) je ustanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Dle § 117a, odst. 1 Zákona je MPSV oprávněno rozhodovat o akreditaci vzdělávacích programů jako jednoho z předpokladů odborné způsobilosti okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči).

Vzdělávacím programem rozumíme komplexní popis uceleného vzdělávání. Průvodce vyplňováním žádosti popisuje jednotlivá pole v žádosti o akreditaci a vymezuje, co je třeba doložit do příloh. Žádost je rozdělena do 6 oblastí, které identifikují jak žadatele, tak program, a popisují absolventa kurzu – jeho profil i samotný vzdělávací kurz.

Termíny zasedání Akreditační komise MPSV jsou na stránkách MPSV.

Bývalo dobrou praxí, že výsledky ze zasedání komise byly také uveřejněny na stránkách ministerstva. Už nejsou. Nespokojení (velmi slušně řečeno) vzdělávatelé se mohou jen dohadovat proč nemají přístup k výsledkům práce komise. Zřejmě by se provalili persekuce, odstavování a šikana "nevhodných" vzdělávatelů.