Jednorázové zpracování přiznání

Daňová přiznání, která pro Vás můžu udělat jak elektronicky, při podání přes datovou schránku, tak i v papírové podobě, či zaslat v pdf :

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení VIES
 • Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle §92a zákona o DPH
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Daňové přiznání k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
 • !Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti a z nemovitých věcí už nedělám, na to nemám nervy
Co připravit pro podání daně z příjmu fyzických osob?

Neposílejte nám originály, originály se přikládají k přiznání, mě stačí prosté kopie.

Zaměstnanci:

 1. Potvrzení o příjmech - potvrzení ze mzdové účtárny
 2. Potvrzení o příjmech od partnera - pokud chcete uplatňovat daňovou slevu na "nevydělávající/ho" partnera/rku, potřebuji buď potvrzení o příjmech, ze kterého vyplyne, že splňuje podmínku výše příjmu nebo čestné prohlášení partnera/rky, že nemá žádné příjmy (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené)

(mezi vlastní příjmy nepatří rodičovský příspěvek a další dávky státní sociální podpory, stipendium apod., vlastním příjmem je mimo jiné peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská, dědictví, výhra v loterii a důchod)

OSVČ:

 1. Prokázané příjmy během roku a druh podnikání (pro určení, daňového paušálu), nebo výdaje zaplacené v daném roce, pro výpočet daňového základu.
 2. Popř. se lze domluvit na zpracování daňové evidence či evidence příjmů, knihy pohledávek, závazků a skladu.
 3. Potvrzení o příjmech od partnera - pokud chcete uplatňovat daňovou slevu na "nevydělávající/ho" partnera/rku, potřebuji buď potvrzení o příjmech, ze kterého vyplyne, že splňuje podmínku výše příjmu nebo čestné prohlášení partnera/rky, že nemá žádné příjmy (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené)

Všichni, máte-li:

 1. Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění
 2. Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění
 3. Potvrzení o částce zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření či hypotečního úvěruúčel jeho čerpání
 4. Potvrzení o darovaném majetku, penězích nebo krvi vystavené příjemcem daru, pořadatelem veřejné sbírky nebo transfůzní stanicí
 5. Potvrzení o zaplacení odborových příspěvků
 6. Potvrzení o studiu do 26(28) let a počet měsíců studia
 7. Potvrzení o výši invalidního důchodu, starobního důchodu, potvrzení ZTP/P

 uplatňujete-li slevu na děti

 1. Rodné číslo a osobní jméno a příjmení
 2. Potvrzení o délce studia nad 18 let věku (stačí počet měsíců)
 3. Potvrzení o invaliditě dítěte (je-li relevantní)
 4. Potvrzení od manželčina/manželova zaměstnavatele, že si neuplatňuje slevu na dítě, není-li zaměstnavatel, nahradit čestným prohlášením

Dále pro daňové přiznání potřebuji znát Vaše rodné příjmení, kontaktní informaci, kterou chcete poskytnou FÚ. Číslo účtu pro vracení přeplatku doplníte sami přímo na daňové přiznání, bude-li potřeba.

OSVČ - Informace pro sociální a zdravotní pojištění:

 1. Pro Přehled o příjmech a výdajích pro sociální pojištění potřebuji variabilní symbol, jenž Vám tato instituce přidělila
 2. Pro Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění potřebuji znát název Vaší zdravotní pojišťovny

V případě, že máte další vedlejší příjmy, např. z pronájmu nemovitosti, prodeje medu, pronájmu plochy na reklamní účely apod., prosím kontaktujte mě, domluvíme se o potřebných dokladech.

Zpracuji Vám komplexní daňové přiznání na klíč - tj. pošlu e-mailem ve formátu pdf., xml, ale i v případě potřeby poštou.