Daně 2023

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2023 je 2.722 Kč.
V roce 2022 = 2.627 Kč
(2021 = 2.393 Kč)
(2020 = 2.352 Kč)
(2019 = 2.208 Kč)
Zdrávka je splatná do 8. dne následujícího měsíce. (13,5%)
Minimální platba na sociální pojištění v roce 2023 je 2.944 Kč.
V roce 2022 = 2.841 Kč
(2021 = 2.588 Kč)
(2020 = 2.544 Kč)
(2019 = 2.388 Kč)
Sociálka je splatná do konce měsíce, na který se platí. (29,2%)