Daňová evidence

   Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrných hlášení (plátce)
 • zpracování účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně zhodnocení vhodnosti použití daňového paušálu
 • zpracování daňového přiznání k dani silniční a ostatním daním
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech

 

Zpracuji Vaši daňovou evidenci rychle, efektivně a s odbornou péčí.

Pokud jste a nebo se stanete plátci DPH, rozšířím daňvou evidenci o evidenci DPH.  

 

Co připravit pro podání daně z příjmu fyzických osob?

Neposílejte nám originály, originály se přikládají k přiznání, mě stačí prosté kopie.

OSVČ:

 1. Prokázané příjmy během roku a druh podnikání (pro určetní, daňového paušálu), nebo výdaje zaplacené v daném roce, pro výpočet daňového základu.
 2. Popř. se lze domluvit na zpracování daňové evidence či evidence příjmů, knihy pohledávek, závazků a skladu.
 3. Potvrzení o příjmech od partnera - pokud chcete uplaťovat daňovou slevu na "nevydělávající/ho" partnera/rku, potřebuji buď potvrzení o příjmech, ze kterého vyplyne, že splňuje podmínku výše příjmu nebo čestné prohlášení partnera/rky, že nemá žádné příjmy (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené)

Všichni, máte-li:

 1. Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění
 2. Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění
 3. Potvrzení o částce zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření či hypotečního úvěruúčel jeho čerpání
 4. Potvrzení o darovaném majetku, penězích nebo krvi vystavené příjemcem daru, pořadatelem veřejné sbírky nebo transfúzní stanicí
 5. Potvrzení o zaplacení odborových příspěvků
 6. Potvrzení o studiu do 26(28) let a počet měsíců studia
 7. Potvrzení o výši invalidního důchodu (starobního, je-li vyšší jak 840 tis./rok)

Doklady týkající se dětí:

 1. Rodné číslo a osobní jméno a příjmení
 2. Potvrzení o délce studia nad 18 let věku (stačí počet měsíců)
 3. Potvrzení o invaliditě dítěte (je-li relevantní)
 4. Potvrzení od manželčina/manželova zaměstnavatele, že si neuplatňuje slevu na dítě, není-li zaměstnavatel, nahradit čestným prohlášením

Dále pro daňové přiznání potřebuji znát Vaše rodné příjmení, kontaktní informaci, kterou chcete poskytnou FÚ. Číslo účtu pro vracení přeplatku doplníte sami přímo na daňové přiznání, bude-li potřeba.

 

OSVČ - Informace pro sociální a zdravotní pojištění:

 1. Pro Přehled o příjmech a výdajích pro sociální pojištění potřebuji variabilní symbol, jenž Vám tato instituce přidělila
 2. Přehled zaplacených záloh, nejlépe sken potvrzení, které Vám zaslala sociální pojišťovna

 

 1. Pro Přehled pro zdravotní pojišťovnu potřebuji znát název Vaší zdravotní pojišťovny
 2. Přehled zaplacených záloh, nejlépe sken potvrzení, které Vám zaslala zdravotní pojišťovna

 

V případě, že máte další vedlejší příjmy, např. z pronájmu nemovitosti, prodeje medu, pronájmu plochy na reklanmí účely apod., prosím kontaktujte mě, domluvíme se o potřebných dokladech.

Zpracuji Vám komplexní daňové přiznání na klíč - tj. pošlu e-mailem ve formátu pdf., xml, ale i v případě potřeby poštou.