Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení   https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

.

Žádost o "pětadvacítku"   https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus


Sociální záležitosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Jak na důchody

Kompletní vzdělávací servis (KVS)

Pro tři generace

__________________________________________________________________________________


Práce s kurzy

  Česká národní banka - kurzy

  Převodník měn

__________________________________________________________________________________