Penzijní připojištění od 2024

Platí si klient 0-1.700 Kč/měsíc = nemá nárok na odčitatelnou položku (platí si málo). Tj. Roční platba - (1.700 * 12) = odčitatelná položka.
Částka 1.700 Kč generuje maximální podporu státu.
Jako odčitatelnou položku lze uplatnit částku 48.000 Kč max. (dříve 24.000 Kč).
Minimální doba spoření je na 10 let (platí pro sml. uzavřené od 1.1.2024), pravidlo 60/60 se tudíž mění na 60/120.
Při předčasném výběru příspěvek zaměstnavatele  zdaňuje za předchozích 10 let sám klient ve svém daňovém přiznání. Příspěvky zaměstnavatele zaplacené před 11 lety a více zdaňuje penzijní společnost.
 
 

SP a ZP 2024

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2024 je 2.968 Kč.
V roce 2023 = 2.722 Kč
(2022 = 2.627 Kč)
(2021 = 2.393 Kč)

(2020 = 2.352 Kč)
(2019 = 2.208 Kč)
Zdrávka je splatná do 8. dne následujícího měsíce. (13,5%)
Minimální platba na sociální pojištění v roce 2024 je 3.852 Kč.
V roce 2023 = 2.944 Kč
(2022 = 2.841 Kč)
(2021 = 2.588 Kč)

(2020 = 2.544 Kč)
(2019 = 2.388 Kč)
Sociálka je splatná do konce měsíce, na který se platí. (29,2%)
 
Paušální daň v I.pásmu se navyšuje na 7.498 Kč. Splatná je do 20. dne daného měsíce.