Vážení,

abchom se nenudili, vymysleli si na nás změnu na sociálce. Po letech zavedené praxe se mění datum splatnosti zálohy na sociálku.

 

Praxe dosud (tj. do konce roku 2018):

záloha na sociálku je splatná vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. prosinec se platil v lednu

 

NOVÁ SPLATNOST (tj. od ledna 2019):

záloha na sociálku je splatná vždy od 1. dne do posledního dne daného měsíce, tj. leden bude splatný v lednu

 

PŘECHOD na nový systém:

abyste nemuseli v lednu platit dvě zálohy, není potřeba zálohu za prosinec platit (máte-li nastavené trvalé příkazy, není potřeba je měnit), ALE tato platba Vám bude chybět při podání přehledu, takže všichni, kteří platí minimální platbu, budou při podání přehledu příští rok doplácet, tj. zdvojí se Vám platba v dubnu.

Kdo chce, může si počkat, kdo nechce, může v prosinci v termínu 21.12. - 31.12. zaplatit jednu zálohu navíc. Pozor!!!, v žádném případě neplatťe dřív, platba by se Vám chybně započetla na listopad! (Minimální výše platby je daná, ale maximální výše je víceméně na Vašem rozhodnutí, proto když zaplatíte dříve než 21.12., dobrovolně si tím zvyšujete platbu za listopad).

 

A předem upozorňuji, že od příštího roku se výrazně změní minimální platba. Nově se bude platit 2.388 Kč, ale pro ty kdo již platí, se tato částka mění až od podání přehledu.

 

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181105-podnikatele-zbystrete-pravidla-pro-platbu-pojistneho-se-od-pristiho-roku-zmeni.htmVítejte. 

Hledáte-li někoho, kdo za Vás povede účetnictví či daňovou evidenci s odbornou péčí dle aktuální legislativy nebo zpracuje jednorázově daňové přiznání k čemukoliv, jsou moje služby pro Vás to pravé. Co nabízím?

Účetnictví - vedení finančního účetnictví pro plátce i neplátce DPH, zpracování daní, rekonstrukce účetnictví ....

Daňová evidence - zpracování daňové evidence včetně všech evidenčních knih a daňových přiznání ....

Mzdy - výpočet mezd z hlavního pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o činnosti ....

Jednorázové zpracování přiznání - pro zaměstnance, který si chce (musí) podat vlastní přiznání, OSVČ s paušálem, darovací daň, silniční daň, dědická daň, daň z nemovitosti ....

Směrnice - ačkoliv naše zákony řeší kde co, v mnoha případech dávají poplatníkovi možnost si vybrat z více možností. Proto je povinností každé firmy mít přesně stanovené postupy pro majetek, služební cesty, pracovní oděvy, kurzy, opravné položky a další ....


Víte, že k vedení účetnictví musíte znát minimálně tyto zákony?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - ZRUŠENO OD 1.1.2014, ale vztahuje se na případy vzniklé do 31.12.2013

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

České účetní standardy; pokyny MF ČR řady D; pokyny GFŘ řady D; č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.; č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.;   č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.; zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozopočtů..., ... a další