Daňová přiznání za rok 2022:

firmy s.r.o.     => zpracováno 47 přiznání

firmy a.s.       => zpracováno 10 přiznání

firmy OSVČ    => zpracováno 26 přiznání vč. daňových evidenci

FO zaměst.     => zpracováno 37 přiznání a některá fakt stála za to

neziskovky a jiné => zpracováno 3 ks

Fakt šílený, musím se naučit říkat NE. Je zajímavé, že čím víc je to digitalizované, tím víc práce s tím mám ...

A do června čeká dalších 8 firem .... 


Na hodnocení na internetu moc nedám, naštvaný člověk je více motivovaný si někde vylít svou "křivdu" - ať už reálnou či domnělou. Spokojený zákazník je rád, že je rád a nemá potřebu se někde presentovat ... o to více mě potěšila klientka, která mi napsala ...

Účetnictví Prosek - K. Vitíková mohu vřele doporučit, komunikace proběhla na mé přání po mailech a v příjemném a vstřícném duchu Dostala jsem perfektně vypracované daňové přiznání za uplynulý rok i s návodem, jak obeslat úřady datovou schránkou. Ráda a vřele doporučuji. Kateřina Veselá

Velmi děkuji. :-)


Vyhlašuji stop stav. Víc klientů nezvládnu. (od 1.11.2021 a stále platí)

Vítejte. 

Hledáte-li někoho, kdo za Vás povede účetnictví či daňovou evidenci s odbornou péčí dle aktuální legislativy nebo zpracuje jednorázově daňové přiznání k čemukoliv, jsou moje služby pro Vás to pravé. Co nabízím?

Účetnictví - vedení finančního účetnictví pro plátce i neplátce DPH, zpracování daní, rekonstrukce účetnictví ....

Daňová evidence - zpracování daňové evidence včetně všech evidenčních knih a daňových přiznání, přehledy pro sociálku a zdrávku ....

Jednorázové zpracování přiznání - pro zaměstnance, který si chce (musí) podat vlastní přiznání, OSVČ s paušálem, silniční daň, ....


Víte, že k vedení účetnictví musíte znát minimálně tyto zákony?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - ZRUŠENO OD 1.1.2014, ale vztahuje se na případy vzniklé do 31.12.2013

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

České účetní standardy; pokyny MF ČR řady D; pokyny GFŘ řady D; č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.; č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.;   č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.; zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozopočtů..., ... a další