Vyhlašuji stop stav. Víc klientů nezvládnu. (od 1.11.2021 a stále platí)...

Děkuji všem svým klientům za spolupráci a vytrvalost navzdory všem vládním nařízením ... 

Děkuji všem svým stálým klientům za přízeň a dnes i přátelství. Těším se na další roky jistě i nadále plné překvapení v oblasti daní a od roku 2025 hlavně v oblasti účetnictví.


Směrnice - NOVINKA - zpracování směrnic v rámci spolupráce

V roce 2024 s účinností od roku 2025 vstoupí v platnost nový zákon o účetnictví, který má zcela změnit směr smýšlení. Navíc dojde ke změně cca 160 souvisejících zákonů a předpisů. Ano sto šedesát!

Momentálně na základě "kvalitních" prvotních dokladů tvoříme účetnictví, ze které vycházejí Výkazy.

Nově se bude účetnictví podrobovat potřebám Výkazům (tzv. Reálná hodnota) a doklady budou "jen" prostředkem pro předání informace. (Přednost obsahu nad formou)

Upřímně, kdo kdy zažil kontrolu od FÚ, je vám jasné, že tohle bude chtít z jejich strany fakt velkou míru flexibility, o níž zatím tedy nejsem přesvědčená. (Zkuste např. kontrole vysvětlit, že smlouva byla dojednána ústně ... )

Do účinnosti vstoupí změny takového charakteru, že nové nastavení a změna směrnic bude v podsatatě základem pro průkaznost účetnicví. Dle prvních nástřelů se máme přiblížit IFRS. Vykazovat se bude i co se dříve do účetnictví nedostalo a jen pečlivé účetní to měli v Příloze v závěrce. A množství "blábolů" přikládaných do závěrek se opět rozšíří. Umožní se účtování v cizí měně (za splnění množství podmínek a bez zpáteční letenky) ... Nutno také podotknout, že velké změny se budou hlavně týkat velkých firem.

Povinnost mít aktuální směrnice je však v našich předpisech již mnoho let. Kontrolu z FÚ či auditory mile překvapíte a vůči oběma uhájíte mnoho postupů, nad kterými by bylo možno vést diskuzi. Kvalitní vnitřní směrnice vám usnadní přechody při změně na pozici hlavní účetní.

Tímto nabízíme novou službu, která spočívá s úpravě stávajích či tvorbě nových směrnic ...

Ve spolupráci s Ing. Ivetou Filipovou, Ph.D zajistíme sepsání směrnic, aby podchycovali stav a procesy ve firmě a zároveň řádným způsobem upřesňovali zákonem dané možnosti.


Na hodnocení na internetu moc nedám, naštvaný člověk je více motivovaný si někde vylít svou "křivdu" - ať už reálnou či domnělou. Spokojený zákazník je rád, že je rád a nemá potřebu se někde presentovat ... o to více mě potěšila klientka, která mi napsala ...

Účetnictví Prosek - K. Vitíková mohu vřele doporučit, komunikace proběhla na mé přání po mailech a v příjemném a vstřícném duchu Dostala jsem perfektně vypracované daňové přiznání za uplynulý rok i s návodem, jak obeslat úřady datovou schránkou. Ráda a vřele doporučuji. Kateřina Veselá

Velmi děkuji. :-)


Vítejte. 

Hledáte-li někoho, kdo za Vás povede účetnictví či daňovou evidenci s odbornou péčí dle aktuální legislativy nebo zpracuje jednorázově daňové přiznání k čemukoliv, jsou moje služby pro Vás to pravé. Co nabízím?

Účetnictví - vedení finančního účetnictví pro plátce i neplátce DPH, zpracování daní, rekonstrukce účetnictví ....

Daňová evidence - zpracování daňové evidence včetně všech evidenčních knih a daňových přiznání, přehledy pro sociálku a zdrávku ....

Jednorázové zpracování přiznání - pro zaměstnance, který si chce (musí) podat vlastní přiznání, OSVČ s paušálem, silniční daň, ....


Víte, že k vedení účetnictví musíte znát minimálně tyto zákony?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - ZRUŠENO OD 1.1.2014, ale vztahuje se na případy vzniklé do 31.12.2013

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

České účetní standardy; pokyny MF ČR řady D; pokyny GFŘ řady D; č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.; č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.;   č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.; zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozopočtů..., ... a další