Souhrn a lidský překlad rozličných opatření pro OSVČ i pro firmy:

SOCIÁLKA: Odpuštění záloh na důchodového pojištění na měsíce 03-08/2020

-          Minimální zálohy (tj. 2.544 Kč/měsíc) jsou odpuštěny v plné výši. Pokud byla zaplacena březnová platba, bude připsána na září. Můžete si plně pozastavit trvalé příkazy. Částka 15.264 Kč je odpuštěna.

-          OSVČ s vyšší zálohou než minimální také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování (tj. v roce 2021) zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

Příklad: platím měsíčně 4.555 Kč, momentálně nemusím platit nic, v dubnu 2021 doplatím skutečné pojistné dle Přehledu za rok 2020 mínus 15.264 Kč (tj. 6 x 2.544Kč)

-          „Přehled o příjmech a výdajích“ lze podat do 3.8.2020

ZDRÁVKA: Odpuštění záloh na zdravotní pojištění 03-08/2020

-          Princip je stejný jako u důchodového pojištění

-          Odpuštěna je částka 14.112 Kč

-          „Přehled o příjmech a výdajích“ lze podat do 3.8.2020

Podle našich zkušeností, pokud alespoň trošku můžete, plaťte alespoň nějaké zálohy, protože v dubnu příštího roku (2021) vás nedoplatek dožene.

 

Daně 2019

-          V rámci liberačního balíčku nedošlo k posunutí termínů na podání Přiznání za rok 2019, pouze k odpuštění případných pokut a mnohdy nejsou odpuštěny automaticky, ale bude se muset žádat

-          Pro OSVČ se posunul termín platby „daně z příjmů za rok 2019“ na 1.7.2020, pokud však tento termín nebude dodržen, bude penalizováno

-          Pro právnické osoby se taktéž termín pro platbu daně a podání DP nemění, jen sankce nebudou vymáhány (vyměřování nelze bez změny zákona zastavit); bacha, netýká se společností, které mají hospodářský rok, to jim nějak vypadlo; bude to asi hojně využívaný nástroj, přesto bych doporučovala podání plných mocí a odklad standardní cestou;

-          Některé další sankce se budou vymáhat, ale lze žádat o jejich prominutí, pokud se prokáže souvislost se současným stavem (např. účetní byla v karanténě a nepodalo se a nezaplatilo včas atd.)-je nutné si tyto důkazní prostředky uchovat pro prokázání vzniklé situace

-          V případě, že nebude dodržen termín podání DP, nebude mít FÚ možnost prominout jiné nedostatky, které by mohly nastat, protože firma bude v prodlení s podáním přiznání – tudíž nebude řádně plnit své povinnosti (např. žádost o bezdlužnost)

DPH – pokud nepodáte včas, tj. 25-tého + 5 dní, budete o prominutí pokut a penále žádat a dokládat a dokládat a dokládat…

 

Doporučujeme dodržet termín podání daňového přiznání k dani z příjmů, platbu lze posunout, vyžaduje-li to finanční situace. Ale v červnu to asi nebude lepší, že. :-(

DPH neprošvihněte.

 

Liberační balíček II

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - daň byla zrušena s lehce zpětnou platností, AVŠAK .... zároveň s tím byla od roku 2021 zrušena možnost uplatnění zaplacených úroků z nových smluv v daňovém přiznání. Takže, pokud si vezmete hypotéku na nový byt, nic neušetříte (nové byty byly bez daně z nabytí) a úroky z hypotéky si daňově neuplatníte. To stejné se týká hypoték na rekonstrukce. Termíny od kdy která část změny platí neuvádím, zatím se mi nepodařilo to pochopit. 
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018

 

Odložení EET pro OSVČ

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to ...zatím do konce roku 2020.

 

 

Další zajímavosti:

https://spojujemecesko.cz/

MPO:  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/

Business info: https://www.businessinfo.cz/clanky/odklad-eet-neplaceni-pojisteni-kurzarbeit-stat-pomaha-podnikatelum/

https://www.businessinfo.cz/clanky/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku/

Program na podporu udržení pracovních míst – viz kurzarbeit

https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-skody-od-statu-v-dusledku-krizovych-opatreni/

https://www.podnikatel.cz/n/uver-covid/

 

Hezký den a pevné zdraví a nervy. Jakmile se v usnesou na dalším, zkusím to znovu přeložit do lidštiny.

Kateřina Vitíková


3.1.2020

Vážení zákazníci,

velice se omlouvám, ale musím opět vyhlásit STOP STAV. Moc Vám děkuji za neutuchající zájem o mé služby, ale nové klienty z časových důvodů již nezvládnu. Děkuji za pochopení. 


Tak opět zvýšení. Tedy, snížení snad ani nikdo neočekával, ale tohle je zase o 300 Kč měsíčně víc.

Minimální platba na zdravotní pojištění v roce 2020 bude 2.352 Kč (2019 je 2.208 Kč).

Minimální platba na sociální pojištění v roce 2020 bude 2.544 Kč (2019 je 2.388 Kč).

Sociální a zdravotní pojištění 2019


Vítejte. 

Hledáte-li někoho, kdo za Vás povede účetnictví či daňovou evidenci s odbornou péčí dle aktuální legislativy nebo zpracuje jednorázově daňové přiznání k čemukoliv, jsou moje služby pro Vás to pravé. Co nabízím?

Účetnictví - vedení finančního účetnictví pro plátce i neplátce DPH, zpracování daní, rekonstrukce účetnictví ....

Daňová evidence - zpracování daňové evidence včetně všech evidenčních knih a daňových přiznání ....

Mzdy - výpočet mezd z hlavního pracovního poměru, dohody o provedení práce, dohody o činnosti ....

Jednorázové zpracování přiznání - pro zaměstnance, který si chce (musí) podat vlastní přiznání, OSVČ s paušálem, darovací daň, silniční daň, dědická daň, daň z nemovitosti ....

Směrnice - ačkoliv naše zákony řeší kde co, v mnoha případech dávají poplatníkovi možnost si vybrat z více možností. Proto je povinností každé firmy mít přesně stanovené postupy pro majetek, služební cesty, pracovní oděvy, kurzy, opravné položky a další ....


Víte, že k vedení účetnictví musíte znát minimálně tyto zákony?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - ZRUŠENO OD 1.1.2014, ale vztahuje se na případy vzniklé do 31.12.2013

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,

zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně,

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

České účetní standardy; pokyny MF ČR řady D; pokyny GFŘ řady D; č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.; č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.;   č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.; zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozopočtů..., ... a další