Zásady práce

 

Zásada osobní zodpovědnosti - vykonávám činnost na svoji vlastní zodpovědnost a odpovídám za výsledky své práce.

Zásada pečlivosti a svědomitosti - při vedení daňové evidence či účetnictví dodržuji platné právní předpisy a v jejich rámci respektuji přání a pokyny klienta.

Zásada mlčenlivosti - povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny informace, které vyplynou z výkonu profese.

Činnosti slučitelné a neslučitelné s výkonem profese - s výkonem účetní profese jsou slučitelné pouze ty činnosti, které jsou v souladu s platným právním systémem a neohrožují plnění profesionálních povinností.

Platby za služby - pro obor účetních a poradenských služeb neexistují zákonem stanovené tarify, proto je každý klient seznámen před uzavřením smlouvy s cenou služeb resp. se zásadami výpočtu ceny služeb.

Vzdělávání - neustálé vzdělávání je jako nekončící proces, protože je potřeba držet krok s našimi zákonodárci ... jak říkám, nikdy nekončící proces.