Vzdělávání

ICU, I.stupeň certifikovaný účetní
Vyšší odborná škola - Management obchodních činností, Lindnerova
Obchodní akademie, Resslova
Střední odborná škola, Jankovcova
 

Agentura

Název školení

Kdy

Bova

Bova

Bova

 

Cígler Software

Mezinárodní daňové vztahy

MS EXCEL - analýza dat pro pokročilé

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 - tří denní školení

Novinky v Money 

11/2016

11/2016

11/2015

 

11/2015

Webinář

Novela zákona o účetnictví 2016

10/2015

Rödl

Reverse charge u zahraničních služeb  

04/2015

Rödl   

Konference - účetní a daňové novinky (DPH, Oblast daňového řízení, Transfer prices, fondy, DzP, rekodifikace ....) 

12/2014

Bova

Rödl    

DPH v roce 2014 a změny od 2015

DPH u zahraničních služeb    

09/2014

04/2014

ICU

Úvod do nového Občanského zákoníku

01/2014

Bova

DPH u přeshraničních služeb a změny od roku 2013

11/2012

Notia

 

ICU

Jak posoudit ve finanční účtárně, co je a co není daňový náklad

Legislativní úprava účetnictví

10/2012

 

09/2012

ICU

Toulcův dvůr

Daňové pasti a řízení firmy

Hlasová dílna - PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

05/2012

05/2012

ICU

Uplatňování DPH v roce 2012

02/2012

Bova

Návrh zákona o DPH

12/2011

Bova

DPH u přeshraničních služeb a změny od roku 2012

12/2011

Notia

Novela zákona o DPH

01/2011

Notia

Novela zákona o účetnictví

01/2011

Notia

Daňový řád

01/2011

Notia

Novinky o dani z příjmů

01/2011

Neziskovky.cz

Jak založit sociální podnik s pomocí strukturálních fondů

09/2010

Mavo

Mzdové účetnictví, Základy vedení mzdového účetnictví na PC

06/2010

Evropský kariérní institut

Koho a jak motivovat

05/2010

Evropský kariérní institut

Hodnotící pohovor

05/2010

Centrum služeb pro podnikání

Anglická obchodní korespondence a komunikace

04/2010

Evropský kariérní institut

Rozvoj osobnostního a pracovního potenciálu

03/2010

Regionální rada

E-learning pro žadatele a potencionální žadatele ROP

03/2010

Polygon Most

Kurs bezpečné jízdy

10/2009

VOX

České účetní výkazy - související anglická terminologie

05/2009

Notia

DPH tuzemsko

12/2008

Notia

Novinky v účetnictví 2009

12/2008

Studio W

Změny ve mzdovém účetnictví

12/2008

Notia

DPH v roce 2009 - EU a třetí země

11/2008

Česká daňová správa

Komunikujte s daňovou správou elektronicky

05/2008

Notia

Odložená daň

12/2007

Notia

Daň z příjmů právnických osob

12/2007

Notia

Novelizace účetních předpisů

12/2007

Tutor

Time management

04/2007

Notia

Účetní a daňové novinky OSVČ

12/2006

ICU

Mezinárodní zdanění pro pokročilé

11/2006

VOX

České účetní výkazy pro manažery

11/2006

Tutor

Efektivní komunikace

10/2006

Notia

Novela zákona o dani z příjmů

01/2006

Notia

Novela postupů účtování

12/2005

Notia

Změny v daní z příjmů pro rok 2005

12/2005

Notia

Změny v zákoně o rezervách

12/2005

Notia

Výzkum a vývoj jako odčitetelná položka

12/2005

Notia

Daňové odpisy majetku 2005

12/2005

Notia

Finanční deriváty - proces hedgingu

12/2005

Notia

Reálná hodnota

12/2005

ICU

Mzdové praktikum II.

11/2005

ICU

Řešení vybraných účetních operací s daňovými dopady

11/2005

Komise pro podporu podníkání MČ Pha 7

Internetové zdroje pro podnikatele

03/2005

Notia

Klíč ke správné fkaturaci

01/2005

Notia

Novela zákona o trojdani

12/2004

Notia

Novela zákona o účetnictví

12/2004

Notia

Novela zákona o DPH - Euronovela

12/2004

Notia

Novela zákona o dani z příjmů - Euronovela

12/2004

Notia

Novela zákona o rezervách

12/2004

Money

Úvod do práce s programem Money S3

02/2004

Notia

Změny v účetní závěrce pro rok 2003

12/2003

Studio W

Změny ve mzdovém účetnictví

12/2003

Notia

Novela zákona o dani z příjmů

11/2003

Studio W

Vymáhání pohledávek a zákon o konkursu a vyrovnání

11/2003

Kegler

Excel pro analytiky a controlery

05/2002

Notia

Novelizace Obchodního zákoníku

01/2001

Grafologická společnost

Grafologie

2000 / 2001

ČENOP

MS Access 97

07/2000

Evropský institut of information technology education

Word pro pokročilé

03/2000

Notia

Klíč ke správné fkaturaci

01/2000

Adore

Nedobytné pohledávky - odpisy, opravné položky, postoupení

12/1999