Změny sociálního a zdravotního pojištění 2015

08.02.2015 14:48

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ:

Mění se platba na  - splatnost nejpozději 9.2.2015. V roce 2014 se platilo 1.752,- Kč a v roce 2015 se musí platit minimální měsíční záloha na pojistné: 1.797,- Kč. Tj. platba se zvýšila o 45,- Kč. ZMĚŇTE SI TRVALÉ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ!

 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ:

Do měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2014: 1.894 Kč / Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2014: 1.943 Kč

OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2014 a byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2015 a nedojde u ní k žádné změně jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2015 do měsíce předcházejícímu měsíci podání Přehledu za rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2014.

—————

Zpět