Změna zákona o účetnictví od roku 2016, to tu dlouho nebylo!

09.11.2015 23:35

Nová kategorizace účetních jednotek, znovuzavedení jednoduchého účetnictví, změna účtování nedokončené výroby, změna účtování aktivací majetku, zrušení mimořádných výnosů a nákladů, změna účtování darů, rezervy, změna ve vykazování zřizovacích výdajů ...

Změna struktury Rozvahy a Výsledovky!

Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb.; Změny související s novelou ZÚ - zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o auditorech; Novela prováděcí vyhlášky č. 250/2015 Sb.; ČÚS pro podnikatele č. 024 - Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016

Zásoby vytvořené vlastní činností - způsob „A“

*) Například PVZÚ § 22

581 - Změna stavu nedokončené výroby

582 - Změna stavu polotovarů

583 - Změna stavu polotovarů

584 - Změna stavu výrobků

585 - Změna stavu zvířat

—————

Zpět