Seznam zákonů, které by bylo dobré znát

16.09.2014 15:50

č. 121/2000 Sb.  Autorský zákon  č. 496/2012 Sb.   

  č. 280/2009 Sb.  Daňový řád  č. 167/2012 Sb.   

  č. 182/2006 Sb.  Insolvenční zákon  č. 45/2013 Sb.   

  č. 256/2013 Sb.  Katastrální zákon  č. 256/2013 Sb.   

  č. 2/1993 Sb.  Listina základních práv a svobod  č. 162/1998 Sb.   

  č. 590/2006 Sb.  Nařízení vlády - Jiné důležité osobní překážky v práci  č. 590/2006 Sb.   

  č. 258/1995 Sb.  Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník  č. 174/2009 Sb.   

  č. 99/1963 Sb.  Občanský soudní řád  č. 404/2012 Sb.   

  č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník - nový  č. 89/2012 Sb.   

  č. 40/1964 Sb.  Občanský zákoník - starý (zrušen k 1.1.2014)  č. 202/2012 Sb.   

  č. 513/1991 Sb.  Obchodní zákoník (zrušen k 1.1.2014)  č. 134/2013 Sb.   

  č. 218/2002 Sb.  Služební zákon  č. 458/2011 Sb.   

  č. 150/2002 Sb.  Soudní řád správní  č. 396/2012 Sb.   

  č. 500/2004 Sb.  Správní řád  č. 7/2009 Sb.   

  č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon  č. 350/2012 Sb.   

  č. 141/1961 Sb.  Trestní řád  č. 105/2013 Sb.   

  č. 40/2009 Sb.  Trestní zákoník  č. 494/2012 Sb.   

  č. 1/1993 Sb.  Ústava České republiky  č. 98/2013 Sb.   

  č. 500/2002 Sb.  Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele  č. 413/2011 Sb.   

  č. 125/1993 Sb.  Vyhláška MF - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  č. 487/2001 Sb.   

  č. 21/1992 Sb.  Zákon o bankách  č. 396/2012 Sb.   

  č. 16/1993 Sb.  Zákon o dani silniční  č. 30/2011 Sb.   

  č. 338/1992 Sb.  Zákon o dani z nemovitostí  č. 503/2012 Sb.   

  č. 235/2004 Sb.  Zákon o dani z přidané hodnoty  č. 502/2012 Sb.   

  č. 586/1992 Sb.  Zákon o daních z příjmů  č. 344/2013 Sb.   

  č. 427/2011 Sb.  Zákon o doplňkovém penzijním spoření  č. 427/2011 Sb.   

  č. 155/1995 Sb.  Zákon o důchodovém pojištění  č. 463/2012 Sb.   

  č. 426/2011 Sb.  Zákon o důchodovém spoření  č. 399/2012 Sb.   

  č. 227/2000 Sb.  Zákon o elektronickém podpisu  č. 167/2012 Sb.   

  č. 300/2008 Sb.  Zákon o elektronických úkonech  č. 503/2012 Sb.   

  č. 360/2004 Sb.  Zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)  č. 360/2004 Sb.   

  č. 456/2011 Sb.  Zákon o finanční správě  č. 407/2012 Sb.   

  č. 408/2010 Sb.  Zákon o finančním zajištění  č. 408/2010 Sb.   

  č. 72/2000 Sb.  Zákon o investičních pobídkách  č. 407/2012 Sb.   

  č. 240/2013 Sb.  Zákon o investičních společnostech a fondech  č. 240/2013 Sb.   

  č. 104/2008 Sb.  Zákon o nabídkách převzetí  č. 104/2008 Sb.   

  č. 480/2004 Sb.  Zákon o některých službách informační společnosti  č. 468/2011 Sb.   

  č. 187/2006 Sb.  Zákon o nemocenském pojištění  č. 401/2012 Sb.    

  č. 477/2001 Sb.  Zákon o obalech  č. 77/2011 Sb.   

  č. 90/2012 Sb.  Zákon o obchodních korporacích  č. 90/2012 Sb.   

  č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech  č. 69/2013 Sb.   

  č. 143/2001 Sb.  Zákon o ochraně hospodářské soutěže  č. 360/2012 Sb.    

  č. 101/2000 Sb.  Zákon o ochraně osobních údajů  č. 468/2011 Sb.   

  č. 634/1992 Sb.  Zákon o ochraně spotřebitele  č. 238/2012 Sb.   

  č. 334/1992 Sb.  Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  č. 9/2009 Sb.   

  č. 441/2003 Sb.  Zákon o ochranných známkách  č. 221/2006 Sb.   

  č. 254/2004 Sb.  Zákon o omezení plateb v hotovosti  č. 407/2012 Sb.   

  č. 582/1991 Sb.  Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  č. 403/2012 Sb.   

  č. 284/2009 Sb.  Zákon o platebním styku  č. 37/2012 Sb.   

  č. 143/1992 Sb.  Zákon o platu  č. 399/2012 Sb.   

  č. 256/2004 Sb.  Zákon o podnikání na kapitálovém trhu  č. 134/2013 Sb.   

  č. 37/2004 Sb.  Zákon o pojistné smlouvě  č. 99/2013 Sb.   

  č. 589/1992 Sb.  Zákon o pojistném na sociální zabezpečení  č. 11/2013 Sb.   

  č. 592/1992 Sb.  Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění  č. 11/2013 Sb.   

  č. 277/2009 Sb.  Zákon o pojišťovnictví  č. 99/2013 Sb.   

  č. 133/1985 Sb.  Zákon o požární ochraně  č. 267/2006 Sb.   

  č. 125/2008 Sb.  Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev  č. 355/2011 Sb.   

  č. 200/1990 Sb.  Zákon o přestupcích  č. 102/2013 Sb.   

  č. 40/1995 Sb.  Zákon o regulaci reklamy  č. 275/2012 Sb.   

  č. 593/1992 Sb.  Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů  č. 458/2011 Sb.   

  č. 361/2000 Sb.  Zákon o silničním provozu  č. 396/2012 Sb.   

  č. 145/2010 Sb.  Zákon o spotřebitelském úvěru  č. 43/2013 Sb.   

  č. 353/2003 Sb.  Zákon o spotřebních daních  č. 18/2012 Sb.   

  č. 634/2004 Sb.  Zákon o správních poplatcích  č. 102/2013 Sb.   

  č. 22/1997 Sb.  Zákon o technických požadavcích na výrobky  č. 100/2013 Sb.   

  č. 418/2011 Sb.  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob  č. 418/2011 Sb.   

  č. 563/1991 Sb.  Zákon o účetnictví  č. 503/2012 Sb.   

  č. 266/2006 Sb.  Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců  č. 463/2012 Sb.   

  č. 48/1997 Sb.  Zákon o veřejném zdravotním pojištění  č. 44/2013 Sb.   

  č. 137/2006 Sb.  Zákon o veřejných zakázkách  č. 167/2012 Sb.   

  č. 184/2006 Sb.  Zákon o vyvlastnění  č. 405/2012 Sb.   

  č. 435/2004 Sb.  Zákon o zaměstnanosti  č. 505/2012 Sb.   

  č. 110/2006 Sb.  Zákon o životním a existenčním minimu  č. 44/2013 Sb.   

  č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce  č. 399/2012 Sb.    

  č. 340/2013 Sb.  Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí  č. 340/2013 Sb.   

  č. 455/1991 Sb.  Živnostenský zákon  č. 407/2012 Sb.

—————

Zpět