EET - Elektronická evidence tržeb

02.05.2017 15:29

EET - Elektronická evidence tržeb

 • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.
 • Rozhodné příjmy jsou příjmy, které pocházejí z podnikatelské činnosti a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, dárkovou kartou, poukázkou na zboží či službu - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo započtením
 • Na veřejném WC EET nečekejte, jsou vyloučeni :)
 • Rozhodným příjmem naopak nejsou zejména příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů) nebo ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů).
 • Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny. Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi.
 • Podnikatel je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci.
 • čerpáno ze stránek MFCR: https://www.etrzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka
 • Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf (1072880)

 

—————

Zpět