COVID ...

02.09.2020 15:39

Souhrn a lidský překlad rozličných opatření pro OSVČ i pro firmy:

SOCIÁLKA: Odpuštění záloh na důchodového pojištění na měsíce 03-08/2020

-          Minimální zálohy (tj. 2.544 Kč/měsíc) jsou odpuštěny v plné výši. Pokud byla zaplacena březnová platba, bude připsána na září. Můžete si plně pozastavit trvalé příkazy. Částka 15.264 Kč je odpuštěna.

-          OSVČ s vyšší zálohou než minimální také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování (tj. v roce 2021) zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.

Příklad: platím měsíčně 4.555 Kč, momentálně nemusím platit nic, v dubnu 2021 doplatím skutečné pojistné dle Přehledu za rok 2020 mínus 15.264 Kč (tj. 6 x 2.544Kč)

-          „Přehled o příjmech a výdajích“ lze podat do (3.8.2020) nově 18.9.2020

ZDRÁVKA: Odpuštění záloh na zdravotní pojištění 03-08/2020

-          Princip je stejný jako u důchodového pojištění

-          Odpuštěna je částka 14.112 Kč

-          „Přehled o příjmech a výdajích“ lze podat do 3.8.2020

Podle našich zkušeností, pokud alespoň trošku můžete, plaťte alespoň nějaké zálohy, protože v dubnu příštího roku (2021) vás nedoplatek dožene.

 

Daně 2019

-          V rámci liberačního balíčku nedošlo k posunutí termínů na podání Přiznání za rok 2019, pouze k odpuštění případných pokut a mnohdy nejsou odpuštěny automaticky, ale bude se muset žádat

-          Termín "podání" přiznání a platby daně z příjmů za rok 2019 je nově stanoven na 18.8.2020, pokud však tento termín nebude dodržen, bude penalizováno celé období

-          Některé další sankce se budou vymáhat, ale lze žádat o jejich prominutí, pokud se prokáže souvislost se současným stavem (např. účetní byla v karanténě a nepodalo se a nezaplatilo včas atd.)-je nutné si tyto důkazní prostředky uchovat pro prokázání vzniklé situace

-          V případě, že nebude dodržen termín podání DP, nebude mít FÚ možnost prominout jiné nedostatky, které by mohly nastat, protože firma bude v prodlení s podáním přiznání – tudíž nebude řádně plnit své povinnosti (např. žádost o bezdlužnost)

Doporučujeme dodržet termín podání daňového přiznání k dani z příjmů, platbu lze posunout, vyžaduje-li to finanční situace. Ale v srpnu to asi nebude lepší, že. :-(

DPH neprošvihněte.

Liberační balíček II

  • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
  • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - daň byla zrušena (ještě o tom stále diskutují) s lehce zpětnou platností, AVŠAK .... zároveň s tím byla od roku 2021 zrušena možnost uplatnění zaplacených úroků z nových smluv v daňovém přiznání. Takže, pokud si vezmete hypotéku na nový byt, nic neušetříte (nové byty byly bez daně z nabytí) a úroky z hypotéky si daňově neuplatníte. To stejné se týká hypoték na rekonstrukce. A refinancované smlouvy mají také smůlu. Termíny od kdy která část změny platí neuvádím, zatím se mi nepodařilo to pochopit. 
  • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 - také o tom zřejmě ještě diskutují.

Takže tento balíček se jim fakt nepovedl ...

Odložení EET pro OSVČ

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to ...zatím do konce roku 2020.

 

Další zajímavosti:

https://spojujemecesko.cz/

MPO:  https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/

Business info: https://www.businessinfo.cz/clanky/odklad-eet-neplaceni-pojisteni-kurzarbeit-stat-pomaha-podnikatelum/

https://www.businessinfo.cz/clanky/vlada-schvalila-dalsi-kroky-na-podporu-podnikatelu-a-zivnostniku/

Program na podporu udržení pracovních míst – viz kurzarbeit

https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-skody-od-statu-v-dusledku-krizovych-opatreni/

https://www.podnikatel.cz/n/uver-covid/

 

Hezký den a pevné zdraví a nervy. Jakmile se v usnesou na dalším, zkusím to znovu přeložit do lidštiny.

Kateřina Vitíková

—————

Zpět