COVID - vláda rozdává

23.12.2020 00:19

ttps://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Antivirus A, A Plus – nucené omezení provozu a karantény

Antivirus B – související hospodářské potíže

Antivirus C - promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

COVID Gastro

COVID Ubytování II

COVID-Cestovní ruch

COVID-Kultura II

COVID-Nájemné II

COVID-Sport II

Hmotná nouze - Podmínky a pravidla dávek v hmotné nouze.

Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Nájemné - příspěvky

Nemožnost splácet úvěr či hypotéku - kompenzace

Odložení EET - Odklad všech čtyř fází elektronické evidence tržeb na 1. ledna 2023.

Ošetřovné pro OSVČ II (výzva za říjen 2020 ukončena)

Ošetřovné pro zaměstnance včetně DPP/ DPČ

Připravuje se: Vylité pivo trvale osvobozeno od daně

Ukončený program: COVID-Bus

Velký liberační daňový balíček

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem (od Českomoravské záruční a rozvojové banky)

Záruka COVID PLUS pro velké exportéry (program Exportní garanční a pojišťovací společnosti)

—————

Zpět