Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.


Ceník vybraných služeb

 

Vedení daňové evidence

     - položka pro plátce DPH

25,- Kč

     - položka pro neplátce DPH

20,- Kč

     - měsíční paušál (systém krabice, aj.)

500,- Kč

     - práce spojené s uzavřením účetního období cenou za zaúčtovanou položku

20,- Kč

 

Vedení účetnictví:

     - řádek v účetním deníku pro plátce DPH

25,- Kč

     - řádek v účetním deníku pro neplátce DPH

20,- Kč

     - měsíční paušál (kontrola, rozebírání dokladů, aj.)

500,- Kč

     - zpracování účetní závěrky cenou za zaúčtovanou položku

20,- Kč

 

Zpracování daňového přiznání:

     - k dani z přidané hodnoty (včetně všech hlášení)

500,- Kč

     - k dani z příjmů právnických osob

3 000,- Kč

     - k dani z příjmů fyzických osob

1 500,- Kč

     - Vyúčtování pro sociální pojištění

 500,- Kč

     - Vyúčtování pro zdravotní pojištění

 500,- Kč

     - k dani silniční

500,- Kč

     - k ostatním daním

1 000,- Kč

 

Zpracování mezd, vedení personalistiky:

     - výpočet mezd, personalistika

180,- Kč

 

Poradenství:

     - ekonomické a daňové poradenství (hod)

450,- Kč