Daňový kalendář 2017

PROSINEC

11. prosince spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, …
20. prosince daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za listopad 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za listopad 2017
    kontrolní hlášení za listopad 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

 


Leden 2018

 

2.1.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za 11/2017

8.1.

Zdravotní pojištění

záloha za 12/2017

9.1.

Spotřební daně

platba daně za 11/2017 (CÚ) (kromě lihu)

22.1.

Sociální pojištění

záloha za 12/2017

25.1.

DPH

přiznání a platba daně za 12/2017 (měsíční plátce)

 

-

přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2017 (čtvrtletní plátce)

 

-

kontrolní hlášení za 12/2017 - FO (měsíční a čtvrtletní plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)

      -

souhrnné hlášení za 12/2017 nebo za 4. čtvrtletí 2017

-

Spotřební daně

daňové přiznání za 12/2017 (CÚ)

-

Energetické daně

přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2017

31.1.

Daň z příjmů

odvod srážkové daně za 12/2017

-

Daň z nemovitých věcí

přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

-

Silniční daň

přiznání k dani a platba daně za rok 2017

-

DPH

oznámení změny zdaňovacího období

-

Pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2018.