Daňový kalendář 2017

DUBEN

3. dubna daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
    podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
10. dubna spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
18. dubna daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
20. dubna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
24. dubna spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. dubna daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
  spotřební daň daňové přiznání za březen 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
    kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

KVĚTEN

2. května daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
10. května spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
22. května daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za duben 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za duben 2017
    kontrolní hlášení za duben 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
31. května daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
    splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

9. června spotřební daň splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. června spotřební daň splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za květen 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za květen 2017
    kontrolní hlášení za květen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
30. června daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

ČERVENEC

3. července daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července  spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
17. července  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
20. července  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25. července  odvod z loterií a jiných podobných her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
  spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za červen 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
    kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
31. července  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

SRPEN

9. srpna spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
21. srpna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna spotřební daň daňové přiznání za červenec 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za červenec 2017
    kontrolní hlášení za červenec 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
31. srpna daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

11. srpna spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
15. srpna daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. srpna daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. srpna spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za srpen 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za srpen 2017
    kontrolní hlášení za srpen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

ŘÍJEN

2. října daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
10. října spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
16. října daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
20. října daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
25. října daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
  spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za září 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za září 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
    kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
31. října daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

LISTOPAD

9. listopadu spotřební daň splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
24. listopadu  spotřební daň splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27. listopadu  spotřební daň daňové přiznání za říjen 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za říjen 2017
    kontrolní hlášení za říjen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
30. listopadu  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

11. prosince spotřební daň splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, …
20. prosince daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
    daňové přiznání za listopad 2017
    daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
    souhrnné hlášení za listopad 2017
    kontrolní hlášení za listopad 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017